ictcore.ir

 

 

مقدمه ای بر FPGA :

در این فایل اطلاعات پایه و مهمی را در زمینه آشنایی و نحوه عملکرد FPGA عنوان شده است.

لطفا جهت دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید .

 

لینک دانلود مقدمه ای بر FPGA